Min investeringsstrategi

Alle bør ha en investeringsstrategi

Alle som investerer bør ha en investeringsstrategi! Det gjør det enklere å vite hva slags verdipapirer du skal gå inn, hvordan du skal reagere på bevegelser i markedet, og når du skal selge deg ut.

Jeg har lenge lovet å dele min egen investeringsstrategi. Den er godt egnet både som inspirasjon for en nybegynnerportefølje, men faktisk også for mer drevne investorer. Jeg jobber også med en lengre artikkel om hvordan du kan lage din helt egen investeringsstrategi, og vil linke til den her så snart den er ferdig.

#investorenmeg

Før jeg deler strategien min så vil jeg fortelle litt om tankesettet mitt og hvorfor vi alle bør se på oss selv som investorer. For la det være klart: vi er alle investorer. Vi er bare ikke bevisst på det.

Har du en privat innskuddspensjon gjennom jobben din? Da er sjansen stor for at du allerede investerer i aksjer gjennom denne.

Har du penger på en sparekonto i banken din? Da låner du ut penger til banken mot å få en rente tilbake.

Du er allerede en investor. Nå er det på tide å tenke som en også!

Å tenke som en investor betyr å innse at å investere kan hjelpe deg med å komme lenger fram og forme fremtiden din. Vi må gå fra å være forbrukere til investorer.

Forbruker, ja. Der tenker jeg du kjente deg igjen med en gang. Vi kvinner er verdensmestere i å være forbrukere. Vi tar en stor andel av kjøpsbeslutningene i hjemmet og har stor kontroll på hva slags produkter vi liker og ikke. Dette er kunnskap vi må ta med oss inn i investorverdenen.

Så hva skiller en forbruker fra en investor? Mens forbrukere bruker umiddelbart og er opptatt av å «leve i nuet», setter investorene ressursene sine i arbeid og får de til å jobbe for fremtiden. Det gjelder å finne balansen mellom «her og nå» og fremtiden.

Bli en forbruker av kunnskap istedenfor ting

Å investere i kunnskap og lærdom er den beste investeringen du kan gjøre for deg selv. Og sørg for å ta kunnskapen i bruk. Det gleder meg at du leser denne posten, det betyr at du antagelig har fattet interesse for å lære mer om økonomi og investeringer. Det er kunnskap som virkelig kan bidra til å endre livet ditt. Aksjemarkedet er ustabilt – du kan tape penger – men ingen kan ta bort kunnskap eller ferdigheter fra deg når du har lært det. En investorer bør sette stort fokus på å investere i seg selv og øke sin egenverdi.

Tenk som en investor

Tenk deg at du går forbi en klesbutikk av favorittmerket ditt og oppdager at det er salg på kjolen du har ønsket deg så lenge. Du vet at du allerede har skapet fullt av kjoler hjemme, likevel kjenner du altså et sterkt behov for å kjøpe denne kjolen nå.

Da har du gått rett i forbrukerfella. Isteden må du lete etter investoren i deg. Stille deg selv noen spørsmål: Hva er det med klærne som gjør at jeg får så lyst til å kjøpe de? Er det et populært merke som andre også har lyst til å kjøpe? Hvilket selskap lager disse klærne? Tjener selskapet penger? Hvor mange aksjer i selskapet kan jeg få for pengene jeg har lyst til å bruke på kjolen? Hvor mye tror jeg de aksjene kan være verdt om 10 år?

Og kanskje viktigst av alt: Hvor mye glede vil kjolen gi meg på sikt, kontra å heller bruke pengene på å bygge en trygg økonomisk fremtid for meg selv? Boom! Du er blitt en investor også i tankene.

Min investeringsstrategi

Nå skriver jeg meg helt bort. Jeg har jo lovet å vise dere min investeringsstrategi. Det er fem ting jeg har lagt vekt på i min strategi:

  1. Den har lang tidshorisont, minst 20 år.
  2. Den skal være enkel
  3. Den skal ikke kreve mye av min tid
  4. Den skal over tid søke å gi en avkastning tilsvarende markedet, og det er godt nok
  5. Den skal gi rom for læring og utvikling

Min portefølje består kun av aksjer og kontanter på bok. Eller det stemmer egentlig ikke, jeg er også eksponert godt mot renter. I dette innlegget har jeg forklart hvorfor jeg ikke har investert direkte i rentefond i min langsiktige sparing. I denne bloggposten skal jeg likevel kun fokusere på aksjeporteføljen min. Kontantene jeg har, er ikke å anse som en del av investeringsstrategien min. De er ment som en buffer mot uforutsette utgifter og som en sikring mot kortsiktige inntektsbortfall. Noen velger å ha et kontantlager som en del av investeringsstrategien, slik at de har mulighet til å hoppe på «billige» aksjer når det faller. Det gjør ikke jeg.

Den beste tiden å investere på er når du har penger

Jeg har en grunntanke i min investeringsstrategi om at den beste tiden å investere på er når jeg har penger. Jeg går ikke og venter på at aksjen skal falle og gi meg en god pris. Årsaken er enkel: 3 av 4 dager går børsen oppover, og den langsiktige trenden er at aksjeprisene stiger. Å vente på riktig tidspunkt å gå inn på vil statistisk gi meg en dårligere pris. Derfor investerer jeg med en gang jeg får pengene. Når lønnen kommer inn på konto har jeg allerede bestemt meg for hvor mye jeg skal investere, og lar pengene gå som et fast trekk. Hvis jeg får ekstra penger setter jeg de i arbeid med en gang.

Min investeringsstrategi, passiv forvaltning som grunnfjell

Hoveddelen av porteføljen min er passivt forvaltet i såkalte indeksfond. I denne artikkelen kan du lese om forskjellen på passivt og aktivt forvaltede fond. Optimalt ønsker jeg å ha ca 75 % av porteføljen i globale indeksfond. Det gir meg god spredning både i geografi og bransjer. Det gir meg lave kostnader og sikrer markedsavkastning på størstedelen av investeringene mine.

Passiv forvaltning gjør at det er enkelt og jeg slipper å bruke mye tid på  følge med på investeringene. Dette vil gi meg markedets avkastning, noe jeg sier meg fornøyd med. Å slå markedet har vist seg å være vanskelig.  Forbrukerrådet laget i 2018 en stor rapport som tok for seg hvorvidt det lønte seg å velge aktive eller passivt forvaltede fond. I oppsummeringen kan man lese følgende:

«Resultatet for de aktive globale fondene i undersøkelsen er nedslående. Differanseavkastningen er negativ med god margin (-0,89 prosent) for de globale fondene målt som gruppe. De aktive globale fondene taper årlig 0,89 prosent målt mot børsen (fondenes referanseindeks). Fondene taper også mot indeksfondene. Alle tall er etter kostnader og gebyrer. En sensitivitetsanalyse viser dessuten at resultatet er robust. Riktignok er det enkelte globale fond i gruppen som har gitt høyere avkastning enn referanseindeksen. Det leder oss videre til spørsmålet om disse enkeltstående fondene kan forventes å gi tilsvarende bedre avkastning også i fremtiden. Men undersøkelser konkluderer med at det vanskelig lar seg gjøre å plukke ut et vinnerfond blant gruppen av fond som i sum taper mot indeksen. Også i denne rapporten viser vi tall som støtter dette.»

Investere i Norge

En mindre andel 10 % vil jeg ha i norske indeksfond. Jeg liker tanken på å ha deler av investeringene mine i Norge, men ser hvor sårbare vi er når økonomien går nedover. Vi både bor og jobber i Norge, vi lever her og har boligene våre her. Å la alle sparepengene også være investert i Norge virker å gi unødvendig høy risiko. Når økonomien i Norge går dårlig vil kronekursen svekkes, noe som vil øke verdiene av utenlandske investeringer.

Dog ser bildet litt annerledes ut for norske indeksfond når det kommer til lønnsomhet mot aktive fond. Om de kan vi lese følgende i Forbrukerrådets rapport: 

«De aktive Norge-fondene (norske aksjefond) kommer derimot bra ut. Som gruppe har fondene gitt forbrukerne 0,86 prosent i positiv differanseavkastning. Når forbrukerne vurderer et Norge-fond, kan de derfor velge et aktivt fond. Likevel bør forbruker vektlegge prisen på aktive Norgefond mer enn historisk avkastning. Det er nemlig lite som understøtter at et spesifikt aktivt aksjefond med høyere historisk avkastning enn de øvrige i fondskategorien også gir høyere avkastning i neste periode.»

Dette taler for at jeg burde velge aktive norske fond, og det er noe jeg vil vurdere i fremtiden.

Aktive investeringer, en «lekeportefølje»

Men hvis passive fond lønner seg, burde jeg ikke da bare ha alt i et globalt indeksfond? Jo, det kunne jeg gjort. Om det ikke var for at jeg synes det er så inderlig moro med investeringer! Det er lett å bli bitt av basillen, og det rart hvordan jeg har gått fra å drømme om kjoler til å drømme om aksjer. Jeg ønsker å ha ca 15 % av investeringene mine aktivt forvaltet. Noe i aktive fond, resten i enkeltaksjer.

En ting du kan være helt sikker på med indeksfond; du er sikret markedets avkastning! Og det er superbra! Men det er også det. Du vet med sikkerhet at du heller aldri vil få mer en den generelle avkastningen i markdet.

Da kommer du aldri i samme situasjon som Aksel Lund Svindal, da han fikk drømmetreff og millionøkning på en dag. Du får ikke kjenne følelsen av å finne børsraketten som fyker opp og  mangedobler investeringen på kort tid.

Derfor har jeg satt av en liten del av porteføljen for å se om jeg kan klare å slå markedet. Kan jeg klare å finne vinnerne som drar børsen? Det gir meg rom for å utforske og lære mer om hva som påvirker markedet og de ulike verdipapirene. Det gir motivasjon til å lese nyheter og forsøke å sette det i sammenheng med prisendringer. Det gir motivasjon til å lese om ulike investeringsstrategier.

Jeg kaller denne delen av porteføljen for min «lekeportefølje». Det gir rom for å prøve og feile, og gjøre handler mer aktivt.

Den største risikoen ved strategien er meg selv

Så hvorfor trenger jeg denne lekeporteføljen? Er ikke det en dyr lek å utsette pengene for større risiko enn nødvendig?

Den viktigste funksjonen lekeporteføljen min har er hjelpe meg å holde på min hovedstrategi, som er passiv forvaltning. Når jeg vet at jeg har en del av porteføljen der «alt er lov», så er det lettere for meg å la resten vokse i fred. Jeg vet at det er jeg som er den største risikoen ved investeringene mine. At frykten for å tape penger kan få meg til å selge når jeg ikke burde, eller at grådigheten gir meg lyst til å satse alt på den neste «Google».

Derfor har jeg gitt meg selv lov til å leke litt med det jeg synes er moro. Som en hobby.

Min investeringsstrategi i praksis: slik er min portefølje

investeringsstrategi

Som dere ser så er ikke den faktiske porteføljen min helt i tråd med den ønskede strategien. Det kommer dels av at jeg har investert noe mer i aktive fond og enkeltaksjer enn planlagt, og dels fordi de aktive investeringene har gjort det bedre enn de passive i det siste, så andelen passive har sunket. Jeg har ikke tenkt å selge noe for å rebalansere, men når jeg fremover kjøper er jeg bevisst på at jeg må kjøpe globale indeksfond for å komme dit jeg vil. Jeg kommer ikke til å dele konkret hvilke fond og aksjer jeg har i porteføljen, men gi dere et overblikk over hvordan investeringene mine er fordelt.

Min investeringsstrategi under corona

Har corona-situasjonen gjort at jeg har endret strategi? Nei. Jeg er langsiktig i markedet og prøver ikke å time investeringene mine. Jeg mener at min strategi gjør at jeg ikke trenger det. Noen heldige traff blink og solgte seg ut rett før børsene stupte i mars. Å selge på rett tidspunkt er imidlertid bare halve jobben, man skal treffe på vei inn igjen også. Jeg lener meg tilbake på historien som har vist at det mest lønnsomme for vanlige folk over tid er å gå inn i markedet og bli der. Nedturen i mars har vært mindre og av kortere varighet enn mange forventet. Kommer det et nytt og større fall? Antagelig. Om ikke nå, så senere. Vi vet at børsen vil svinge og at større fall er ventet fra tid til annen. Jeg har tenkt å bli med på dem alle.

Det eneste jeg endret da corona-fallet stod på som verst, var at jeg sluttet å lese finans-og økonominyheter. Jeg sluttet også å sjekke mine investeringer. Jeg fryktet at jeg ville bli påvirket, redd og fravike planen min. Derfor lot jeg bare automatiske trekk løpe som normalt og satt ellers musestille i båten.

Det gjør jeg for så vidt enda.

 

investeringsstrategi